Đặt hoa tặng thầy cô ngày Nhà Giáo Vn 20-11

Giao tận nơi các quận Hcm Tặng thiệp, bảng chữ. Coi hình hoa trước khi giao Có HĐ đỏ.