[row]

[col span__sm=”12″]

ĐẶT HOA KHAI TRƯƠNG

Tuỳ điều kiện, bạn có thể lựa chọn hoa tặng khai trương là loại kệ đứng có giá đỡ, hoặc các mẫu hoa để bàn (giỏ, hộp, bình) và cả những chậu Lan Hồ Điệp.

[/col]

[/row]
[tabgroup style=”outline” nav_size=”large” align=”center”]

[tab title=”Kệ Đứng”]

[row]

[col span__sm=”12″]

[divider align=”center” width=”300px” height=”2px” color=”rgb(255, 255, 255)”]

[/col]

[/row]
[ux_products type=”row” equalize_box=”true” cat=”53″ products=”100″]

[/tab]
[tab title=”Hoa Để Bàn”]

[row]

[col span__sm=”12″]

[divider align=”center” width=”300px” height=”2px” color=”rgb(255, 255, 255)”]

[/col]

[/row]
[ux_products type=”row” cat=”301″ products=”100″]

[/tab]
[tab title=”Lan Khai Trương”]

[row]

[col span__sm=”12″]

[divider align=”center” width=”300px” height=”2px” color=”rgb(255, 255, 255)”]

[/col]

[/row]
[ux_products style=”none” type=”row” cat=”49″ products=”100″]

[/tab]

[/tabgroup]