ĐẶT HOA KHAI TRƯƠNG

Tuỳ điều kiện, bạn có thể lựa chọn hoa tặng khai trương là loại kệ đứng có giá đỡ, hoặc các mẫu hoa để bàn (giỏ, hộp, bình) và cả những chậu Lan Hồ Điệp.

Giảm giá!
1.700.000 VND 1.500.000 VND
Giảm giá!
1.500.000 VND 1.200.000 VND
Giảm giá!
2.000.000 VND 1.800.000 VND
Giảm giá!
1.600.000 VND 1.500.000 VND
Giảm giá!
7.500.000 VND 7.000.000 VND
Giảm giá!
750.000 VND 700.000 VND
Giảm giá!
1.500.000 VND 1.400.000 VND
Giảm giá!
1.500.000 VND 1.350.000 VND
Giảm giá!
800.000 VND 750.000 VND
500.000 VND
Giảm giá!
700.000 VND 650.000 VND
Giảm giá!
1.300.000 VND 1.200.000 VND
Giảm giá!
1.500.000 VND 1.350.000 VND
Giảm giá!
950.000 VND 900.000 VND
Giảm giá!
1.350.000 VND 1.200.000 VND
Giảm giá!
750.000 VND 700.000 VND
Giảm giá!
800.000 VND 750.000 VND
Giảm giá!
2.000.000 VND 1.800.000 VND
Giảm giá!
1.100.000 VND 1.000.000 VND
Giảm giá!
3.000.000 VND 2.700.000 VND
Giảm giá!
3.000.000 VND 2.500.000 VND
Giảm giá!
2.400.000 VND 2.000.000 VND
Giảm giá!
3.600.000 VND 3.000.000 VND
Giảm giá!
7.800.000 VND 6.500.000 VND
Giảm giá!
3.000.000 VND 2.500.000 VND
Giảm giá!
4.500.000 VND 3.750.000 VND
Giảm giá!
3.600.000 VND 3.000.000 VND
Giảm giá!
2.700.000 VND 2.250.000 VND
Giảm giá!
1.800.000 VND 1.500.000 VND
Giảm giá!
3.600.000 VND 3.000.000 VND
Giảm giá!
2.400.000 VND 2.000.000 VND
Giảm giá!
1.500.000 VND 1.250.000 VND
Giảm giá!
2.700.000 VND 2.250.000 VND
Giảm giá!
3.000.000 VND 2.500.000 VND
Giảm giá!
2.700.000 VND 2.200.000 VND
Giảm giá!
7.560.000 VND 6.160.000 VND
Giảm giá!
11.400.000 VND 9.500.000 VND
Giảm giá!
3.000.000 VND 2.700.000 VND
Giảm giá!
3.000.000 VND 2.500.000 VND
Giảm giá!
2.400.000 VND 1.760.000 VND
Giảm giá!
1.500.000 VND 1.250.000 VND
Giảm giá!
1.500.000 VND 1.250.000 VND
Giảm giá!
1.800.000 VND 1.500.000 VND
Giảm giá!
1.500.000 VND 1.250.000 VND
Giảm giá!
3.000.000 VND 2.500.000 VND
Giảm giá!
2.700.000 VND 2.250.000 VND
Giảm giá!
1.500.000 VND 1.250.000 VND
Giảm giá!
4.860.000 VND 3.960.000 VND
Giảm giá!
4.050.000 VND 3.300.000 VND
Giảm giá!
4.050.000 VND 3.300.000 VND
Giảm giá!
1.350.000 VND 1.250.000 VND
Giảm giá!
1.500.000 VND 1.250.000 VND
Giảm giá!
2.400.000 VND 2.000.000 VND
Giảm giá!
1.500.000 VND 1.250.000 VND
Giảm giá!
2.400.000 VND 2.000.000 VND
Giảm giá!
2.400.000 VND 2.000.000 VND
Giảm giá!
1.800.000 VND 1.500.000 VND
Giảm giá!
1.800.000 VND 1.500.000 VND